Скокни до содржината

Приватност

Powerhousecc („powerhousecc“) работи со powerhousecc.org и може да управува со други веб-локации. Политика на powerhousecc е да ја почитува вашата приватност во врска со какви било информации што може да ги собереме додека работиме со нашите веб-страници.

Веб-сајт посетители

Како и повеќето оператори на веб-локации, powerhousecc собира информации што не се лично идентификувани што веб-прелистувачите и серверите вообичаено ги ставаат на располагање, како што се типот на прелистувачот, претпочитаниот јазик, локацијата за упатување и датумот и времето на секое барање на посетител. Целта на powerhousecc при собирањето информации кои не се лично идентификувани е подобро да разбере како посетителите на powerhousecc ја користат неговата веб-страница. Дополнително, од време на време, powerhousecc може да објавува збирни информации кои не се лично идентификувани, на пример, со објавување извештај за трендовите во користењето на неговата веб-локација. powerhousecc, исто така, собира информации за потенцијално лично идентификување, како што се адресите на Интернет протоколот (IP) за најавените корисници и корисниците кои оставаат коментари на блоговите/страниците на powerhousecc.org. powerhousecc ги открива само IP-адресите на најавените корисници и коментатори под истите околности што ги користи и открива информации за лична идентификација како што е опишано подолу, освен што IP-адресите и адресите на е-пошта на коментатори се видливи и откриени на администраторите на блогот/страницата каде што коментар е оставен.

Собирање на лично-Идентификација на информациите

Одредени посетители на веб-локациите на powerhousecc избираат да комуницираат со powerhousecc на начини кои бараат од powerhousecc да собира лични информации за идентификација. Количеството и видот на информации што powerhousecc ги собира зависи од природата на интеракцијата. На пример, ги замолуваме посетителите кои се регистрираат на powerhousecc.org да дадат корисничко име и адреса на е-пошта. Дополнително, од оние кои се впуштаат во трансакции со powerhousecc се бара да дадат дополнителни информации, вклучувајќи ги, доколку е потребно, личните и финансиските информации потребни за обработка на тие трансакции. Во секој случај, powerhousecc собира такви информации само доколку е потребно или соодветно за исполнување на целта на интеракцијата на посетителот со powerhousecc powerhousecc не открива лични податоци за идентификација освен како што е опишано подолу. И посетителите секогаш можат да одбијат да дадат информации за лична идентификација, со предупредување дека тоа може да ги спречи да се вклучат во одредени активности поврзани со веб-локација.

Глобална статистика

powerhousecc може да собира статистика за однесувањето на посетителите на неговите веб-локации. powerhousecc може да ги прикаже овие информации јавно или да ги обезбеди на други. Сепак, powerhousecc не открива информации за лична идентификација освен како што е опишано подолу.

Заштита на одредени Лично-Идентификација на информациите

powerhousecc открива информации за потенцијално лично идентификација и лична идентификација само на оние на своите вработени, изведувачи и поврзани организации кои (i) треба да ги знаат тие информации за да ги обработат во име на powerhousecc или да обезбедат услуги достапни на веб-страниците на powerhousecc и (ii) кои се согласиле да не го откриваат на други. Некои вработени, изведувачи и поврзани организации може да се наоѓаат надвор од вашата матична земја; со користење на веб-локациите на powerhousecc, вие се согласувате да ги пренесете таквите информации до нив. powerhousecc нема да изнајмува или продава информации за потенцијално лично идентификација и лична идентификација на никого. Освен на своите вработени, изведувачи и поврзани организации, како што е опишано погоре, powerhousecc открива информации за потенцијално лично идентификување и лично идентификување само како одговор на покана, судски налог или друго владино барање или кога powerhousecc верува со добра волја дека откривањето е разумно неопходни за заштита на имотот или правата на powerhousecc, трети лица или јавноста во целост. Да претпоставиме дека сте регистриран корисник на веб-локацијата powerhousecc и сте ја дале вашата адреса за е-пошта. Во тој случај, powerhousecc може повремено да ви испрати е-пошта за да ви каже за новите функции, да побара повратни информации или да ве информира за она што се случува со powerhousecc и нашите производи. Ако ни испратите барање (на пример, преку е-пошта или еден од нашите механизми за повратни информации), го задржуваме правото да го објавиме за да ни помогне да појасниме или одговориме на вашето барање или да ни помогнеме да ги поддржиме другите корисници. powerhousecc ги презема сите мерки кои се разумно неопходни за заштита од неовластен пристап, употреба, менување или уништување на потенцијално лични идентификациони и лични информации.

Колачињата

Колаче е низа од информации што веб-локацијата ги складира на компјутерот на посетителот и што прелистувачот на посетителот ја дава на веб-локацијата секој пат кога посетителот се враќа. powerhousecc користи колачиња за да им помогне на powerhousecc да ги идентификува и следи посетителите, нивната употреба на веб-локацијата powerhousecc и нивните поставки за пристап до веб-локациите. Посетителите на powerhousecc кои не сакаат да поставуваат колачиња на нивните компјутери треба да ги постават своите прелистувачи да одбиваат колачиња пред да ги користат веб-локациите на powerhousecc, со недостаток што одредени карактеристики на веб-локациите на powerhousecc може да не функционираат правилно без помош на колачиња.

Бизнис Трансфери

Ако powerhousecc, или суштински сите негови средства, се купени, или во неверојатен случај powerhousecc да згасне или да банкротира, информациите за корисникот би биле еден од средствата што се пренесуваат или стекнуваат од трето лице. Вие потврдувате дека таквите трансфери може да се случат и дека секој стекнувач на powerhousecc може да продолжи да ги користи вашите лични податоци како што е наведено во оваа политика.

Огласи

Рекламите на нашите веб-локации може да бидат доставени до корисниците од страна на рекламни партнери, кои може да поставуваат колачиња. Овие колачиња му дозволуваат на серверот за реклами да го препознае вашиот компјутер секој пат кога ќе ви испрати онлајн оглас за собирање информации за вас или за другите кои го користат вашиот компјутер. Овие информации им овозможуваат на рекламните мрежи, меѓу другото, да испорачуваат насочени реклами за кои веруваат дека ќе бидат од најголем интерес за вас. Оваа политика за приватност ја покрива употребата на колачиња од powerhousecc и не ја покрива употребата на колачиња од огласувачите.

Политика за приватност Промени

Иако повеќето промени се веројатно мали, powerhousecc може да ја менува својата политика за приватност повремено и по сопствена дискреција на powerhousecc. powerhousecc ги охрабрува посетителите често да ја проверуваат оваа страница за какви било промени во нејзината политика за приватност. Дополнително, ако имате сметка на powerhousecc.org, може да добиете предупредување кое ќе ве информира за овие промени. Вашето континуирано користење на оваа страница по секоја промена во оваа политика за приватност ќе претставува ваше прифаќање на таквата промена.

 

Кои се препорачаните климатизери на Амазон?
Power House CC блог постови Ние би сакале да ви покажеме известувања за најновите новости и новости.
Разрешува
Дозволи известувања